Vaktavløsere som kan ringes til:

Flatstrand båthavn har ingenting med pris for vakter å gjøre.