top of page

Styret i Flatstrand Båtforening SA.   2021-2022

Formann

Sekretær    

Kasserer

Havnesjef I

Havnesjef II

HMS/Data

Morten Larsen                9165 8251

Finn Egil Hansen             9323 8128

Rolf Geir Hillestad           9590 2291

Bjørn Andersen               9241 5854

Åge Hansen Wiik             9951 5435

Tryggve Karlsen               9151 9958

bottom of page