Styret i Flatstrand Båtforening SA.   2019-2021

Formann

Sekretær    

Kasserer

Havnesjef I

Havnesjef II

HMS/Data

Tore Ødegaard                9098 9810

Finn Egil Hansen             9323 8128

Rolf Geir Hillestad           9590 2291

Bjørn Andersen               9241 5854

Åge Hansen Wiik             9951 5435

Tryggve Karlsen               9151 9958