GENERALFORSAMLINGEN.

Generalforsamlingen for 2020, som ble utsatt inntil videre pga coronapandemien, er nå avlyst. Det er nå besluttet å utsette et helt år.

Styret.

Tryggve Karlsen 2018

FLATSTRAND BÅTHAVN SA. 

Postboks 1211 Torstrand.  3254 Larvik