top of page
På grunn av litt rot i postgangen, har årets utsendelse av havneavgift blitt forsinket. Se bort i fra innbetalingsdato som står på giro, og forhold dere til ny dato som settes til 20.4.23
 
Dette er to dager etter at vi har gjennomført årets generalforsamling som er den 18.4 kl 18.00
 
Husk å møte opp da det er viktige ting som tas opp

Tryggve Karlsen 2018

FLATSTRAND BÅTHAVN SA. 

Postboks 1211 Torstrand.  3254 Larvik

bottom of page